Avloppet!

Igår var den stora dagen kommen när vi fick vårt avlopp levererat.

Vi har valt Alnarp Cleanwaters avloppslösning, kortfattat är de ett reningsverk som på naturlig väg med hjälp av växter renar avloppsvattnet.
 
Vi hittade Alnarps lösning ganska tidigt i vår process, långt innan vi ens skickat in bygglovet och vi kände att de var ett system som vi tror på både för en hållbar framtid och de har även en låg driftskostnad så i långa loppet så är de även hållbart för vår ekonomi.
 
I slutet av 2017 började vi processen med kommunen och vi tog i början av 2018 jordprov och som visade att vi inte kan ha någon enkel avloppslösning som exempelvis infiltration. Så vi hade gjort rätt val med anläggningen från Alnarp som passade till skyddsnivån vi har i vårt område men vi var tvungna att lägga till sista steget de har i sin reningskedja som är en fosforfälla.
 
 
Systemet är uppbyggt med tre delar för vår del och den första kommer vara precis utanför huset på baksidan mot trädgårdslandet. Nästa del kommer ligga precis bakom trädgårdslandet ut mot åkern och den tredje kommer logga i anslutning till den andra delen och är en fosforfällan som man måste byta säck med kalk ca. vart 3 år och då är de bra om den ligger lätt tillgänglig.
 
 
Vi kommer gräva ner avloppet själv och de var anledningen till att vi köpte traktorgrävaren från början. När vi anlade trädgårdslandet så förberedde vi de röret som skall gå från del 1 till del 2 så igårkväll grävde vi fram var de fanns. Idag började de stora grävandet! 
 
Lite information från Alnarp Cleanwaters hemsida:
 

Ett framtidssäkert avlopp:

ACT® bioreningsverk har en enastående förmåga att ta hand om de ämnen i ditt avloppsvatten som är skadliga för miljön.  Det renar till och med vattnet från vissa ämnen som det idag inte ställs reningskrav på, men som vi vet är skadliga för miljön. Det är rimligt att tro att man inom en snar framtid även kommer att ställa krav på rening av dessa ämnen, exempelvis läkemedelsrester. Ett test av Svenska Miljöinstitutet visar att läkemedelsrester renas bättre i ACT® bioreningsverk än i kommunala avloppsreningsverk. Att ACT® bioreningsverk är kretsloppsbaserat innebär att näringsämnen kan återföras direkt från enskilt avlopp till åkermark.

Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som hotell kan med fördel använda ACT® bioreningsverk, som enkelt kan byggas ut vid behov. ACT® bioreningsverk är lämpligt för både normal och hög skyddsnivå. Anlägger du ACT® bioreningsverk för normal skyddsnivå kan du med enkelhet uppgradera till hög skyddsnivå om detta skulle krävas i framtiden.

 

Sköter sig självt:

Eftersom ACT® bioreningsverk baseras på naturliga processer krävs minimalt med underhåll och ingen tillförsel av kemikalier. Det gör att du varje år kan räkna in besparingar i både timmar och kronor. Tack vare vår slamnedbrytare kan du även slippa regelbundna slamtömningar. Vår testanläggning i Alnarp har vi belastat med en mängd som motsvarar ett normalt hushålls avlopp i femton år utan att behöva utföra en enda slamtömning.

ACT® bioreningsverk hanterar ojämna tillflöden av avloppsvatten eftersom växternas frodighet och mikroorganismernas aktivitet anpassar sig efter belastningen. Man riktigt ser på grönskan hur väl bioreningsverket renar avloppsvattnet.

 

Tre skäl till att ACT® bioreningsverk är en hållbar investering för alla

  • Du slipper ägna tid och energi åt kemikalietillförsel, underhåll och service.
  • Tack vare dess låga driftskostnader och långa livslängd är ACT® bioreningsverk en långsiktigt ekonomisk lösning.
  • ACT® renar även läkemedel, vilket är bra för miljön och gör det till en framtidssäker investering.
Vill du läsa mer om Alnarp cleanwater och hur systemet fungerar så hittar ni information på www.alnarpcleanwater.se
 
 
 
 
 
 
Alnarp Cleanwater - Avlopp - Avloppslösning - Bioreningsverk - Reningslösning - Rydegård